‘Soepel verloop knotwerk’

knotwilgen_LBPU 025Lange Linschoten is een buurtschap behorend tot de gemeente Oudewater. Het ligt aan het riviertje de Lange Linschoten dat tussen Oudewater en Linschoten slingert. Langs beide oevers van de rivier staan ruim 1.000 karakteristieke knotwilgen. Een fraai Hollands landschap waarin de wilgen soms spectaculair over het water hangen.

Fraai, maar ook lastig want de zware wilgen tasten de oeverkanten aan. Het aanbrengen van nieuwe beschoeiing bleek een paar jaar geleden onvermijdelijk. Het liefst wilde de gemeente Oudewater die klus combineren met het herstellen van het historische jaagpad langs de noordoever. Gemeente en provincie Utrecht zijn nog in overleg over de inrichting van de oevers. In ieder geval moeten op de noordoever zes wilgenstroken blijven staan die in het verleden zijn aangewezen als klein landschapselement. Hopelijk kan het jaagpad daartussen weer ‘beleefbaar’ gemaakt worden. De zuidoever van de Lange Linschoten blijft volledig met wilgen begroeid.

Voor het knotten van de wilgen langs de noordoever van de Lange Linschoten deed de gemeente Oudewater een beroep op Landschapsbeheerploegen Utrecht (LBPU). ‘Van meet af aan wilden we er zoveel mogelijk inwoners bij betrekken’, vertelt Femke Steenbergen, beleidsmedewerker landschap van de gemeente Oudewater. ‘Het liefst gingen we meteen van start met een lokale knotgroep. Maar omdat ervaring en deskundigheid ontbraken, besloten we de LBPU in te schakelen voor het onderhoud en daar vrijwilligers uit onze gemeente bij te betrekken. We kenden LBPU al van het Bedelaarskerkhof waar een beheerploeg de meidoornhaag ieder voor- en najaar komt scheren. Ook verrichtte deze ploeg in de afgelopen jaren naar tevredenheid diverse afhooiwerkzaamheden in onze gemeente.’

‘In november 2019 zijn we van start gegaan met een knotdag waar iedereen die eens wilde snuffelen aan de knotwerkzaamheden kon aansluiten. De hoop was dat deelnemers zich vervolgens zouden aansluiten bij de lokale knotgroep in oprichting. Een ploegleider van LBPU vertelde over alle facetten van het knotwerk en aansluitend deden de deelnemers hun eerste ervaringen met het knotten op. De eerste reacties waren enthousiast. ‘Vervolgens namen drie vrijwilligers uit Oudewater deel aan het knotwerk dat de LBPU beheerploeg in december en januari langs de Lange Linschoten uitvoerde. Femke Steenbergen: ‘Vooralsnog blijkt het niet eenvoudig om het aanvankelijke animo van de vrijwilligers uit onze gemeente vast te houden. We gaan de werkzaamheden en werving van vrijwilligers evalueren en mogelijk dit jaar een nieuwe poging doen om een eigen knotgroep te formeren. Wel willen we die groep dan onder auspiciën van LBPU laten opereren, zodat we o.a. via cursussen een beroep kunnen doen op hun deskundigheid.’

knotwilgen2

Terugkijkend constateert Femke Steenbergen dat het knotproject soepel is verlopen. ‘Dat is best bijzonder. De noordkant van de Lange Linschoten is een smalle, slingerende oeverweg waarover aanwonenden met auto’s rijden. Bovendien wordt er ook nog ’s gefietst en gewandeld. Om het knotwerk in goede banen te leiden heeft Landschap Erfgoed Utrecht eerst een verkeers- en veiligheidsplan gemaakt. Daarin stond beschreven hoe de werkzaamheden het beste kon plaatsvinden zónder dat de omwonenden letterlijk of figuurlijk in de wielen werden gereden. Zo zijn er op strategische plekken hekken geplaatst. De bewoners zijn via een brief en een artikel in de plaatselijke krant vooraf geïnformeerd. Hoewel de klus natuurlijk enig gedoe gaf, hebben we nooit klachten vernomen. De betreffende ploegleider had het hele verloop goed voorbereid, zodat bijvoorbeeld het knotten en afvoeren van het knothout naadloos op elkaar aansloten.’

Voor het knotten van de wilgen langs de zuidoever heeft de gemeente Oudewater een aannemer ingeschakeld. Femke Steenbergen: ‘Deze weg is namelijk drukker en we wilden de LBPU groep en de vrijwilligers niet direct het meest gevaarlijke stuk laten snoeien. Het mooie is dat we nu kunnen kijken naar het verschil tussen handwerk en machinaal snoeien. ‘Kijkend naar de kwaliteit van het eindresultaat is er nauwelijks onderscheid tussen de commerciële partij en de LBPU. Eigenlijk zie je het verschil alleen aan sommige zaagsneden; het handwerk van de vrijwilligers oogt meestal nét iets ambachtelijker.’ (LG)

 

 

2 thoughts on “‘Soepel verloop knotwerk’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.