Nieuwe beheerploeg aan de slag op vrijdag

Begin november is er een nieuwe beheerploeg gestart die op vrijdag werkt. Ploegbegeleider Gerben Visser werkt met 4 à 5 vrijwilligers aan het verwijderen van ondergroei en bosopslag in de eikenlanen van Landgoed Sterkenburg en Landgoed Hardenbroek in Driebergen. Dit gebeurt in opdracht van de provincie Utrecht in het kader van het herstel van biodiversiteit.

De eikenlanen liggen op de zogenaamde arme kleigronden in de Kromme Rijnstreek. Deze kleigronden zijn nooit bemest en zijn relatief voedselarm. De paddenstoelen leven in symbiose met de wortels van de eikenbomen. Zij voorzien de boom van de nodige mineralen en medicamenten, terwijl de boom de zwammen van suikers voorziet, die ze als bouwstoffen aanwenden. Juist in dit soort voedselarme gebieden is de samenwerking tussen boom en paddenstoel voor beiden van levensbelang, ze zouden hier niet zonder elkaar kunnen bestaan.

Zonder beheer worden deze paddenstoelen op termijn weg geconcurreerd door opslag van bomen, bramen, clematis en kamperfoelie. De ploeg is druk doende om de bermen weer vrij te maken van deze struiklaag. In het project is voorzien dat LBPU de opgeschoonde lanen nog twee jaar naloopt op terugkerende opslag, zodat de paddenstoelen weer kunnen floreren en in aantal en vitaliteit kunnen toenemen.