Nieuw leven in verwilderde boomgaard Tull en ’t Waal

De 3,5 hectare boomgaard bood al jaren een verwilderde aanblik. Door snoeigebrek groeiden de takken niet meer in etages maar vormden dichte kluwen. Het fruit werd niet meer geoogst, maar lag te rotten in het hoge gras. Overal lag stormhout. Ook waren diverse bomen dood gegaan. ‘Aanvankelijk lieten we die verwildering z’n gang gaan, omdat de overgang van cultuurlandschap naar natuurlandschap nieuwe perspectieven schept, bijvoorbeeld voor vogels en insecten’, aldus Klaas-Jan van der Linden. Als boswachter Beheer bij Staatsbosbeheer in regio Zuidwest Utrecht coördineerde hij het herstelproject.

boswachter
Klaas-Jan van der Linden: ‘Ontzorgd worden geeft een rustig gevoel ’

‘Om de boomgaard het oorspronkelijke transparante karakter te geven, hebben we eerst een aannemer ingezet voor grof opruimwerk en een globale snoei gericht op het behoud van de bomen. Na het snoeien vielen de open plekken van verdwenen bomen op. Daar moesten jonge bomen ingeboet worden. Daarvoor deed ik een beroep op LBU, waarmee we eerder goede ervaringen opdeden tijdens een snoeiproject bij Werk aan de Groene Weg.’

Uit een rondgang met LBU-coördinator René Langedijk bleek dat zo’n 35 nieuwe bomen moesten worden ingeboet. Van der Linden: ‘Denk daarbij onder meer aan goudreinet, notarisappel, suikerpeer, conference en Bonne Louise. De jonge bomen werden door LBU besteld, samen met boompalen, banden en korven. Het inboeten vond begin april, nog geen drie weken na de briefing plaats, verspreid over twee werkdagen. Toen ik de eerste dag langskwam zag ik een flinke groep vrijwilligers die onder leiding van ploegleider en specialist fruitbomen planten Nico Elderhorst aan het werk waren. Een pittige klus, want in de zware kleigrond moesten plantgaten van 1 bij 1 meter worden gegraven.’

Inmiddels is duidelijk dat de jonge bomen – ondanks de recente warme, droge periode – goed zijn aangeslagen. Van der Linden: ‘Daarbij bieden de geplaatste korven goede bescherming tegen de schaapskudde die in de boomgaard loopt. Waarschijnlijk hebben we volgend voorjaar een vergelijkbaar inboetproject waarbij we zeker als eerste aan LBU zullen denken. Vooral omdat know-how en organisatie van LBU vergelijkbaar zijn met het niveau van een professionele aannemer. Op alle fronten ontzorgd worden; dat is wel zo prettig, want het geeft een rustig gevoel.’