Maatschappelijke waarde vrijwilligerswerk

In 2017 werkten 76 vrijwilligers voor Landschapsbeheerploegen Utrecht. Zij werkten samen 23.000 uur in het landschap. In deze uren werkten zij onder andere aan:

  • Scheren van 3700 m1 (3.7 km) hagen
  • Maaien en afharken van 33.000 m2  (17 km) paden
  • Maaien en afharken van 17 hectare hooiland
  • Schonen van 20 poelen
  • Beheer van 32 hectare historische tuinen